• Hver gave med dit billede og din tekst
 • Lavet med kærlighed
 • Mere end 2000 personlige gaver!

Brugsbetingelser indeks

Vilkår for brug

Artikel 1 - Definitioner

I dette dokument defineres følgende udtryk som beskrevet nedenfor:
 1. Sælger: Den fysiske eller juridiske person, der tilbyder forbrugere og virksomheder produkter og / eller ydelser eksternt;
 2. Kontraherende part:
  • Den fysiske person, der ikke handler på vegne af deres faglige stilling eller virksomhed og indgår en fjern aftale med sælgeren.
  • Den fysiske eller juridiske person, der handler på vegne af deres faglige stilling eller virksomhed og indgår en fjern aftale med sælgeren
 3. Fjernaftale: En aftale, der udelukkende foretages ved brug af et eller flere fjernkommunikationsmidler til fjernsalg af produkter og / eller tjenester inden for rammerne af det system, der er etableret af sælgeren. Kontrahenten pålægger YourSurprise.com at producere og sende et eller flere produkter via webstedet YourSurprise.co.uk;
 4. Refleksionsperiode: Den periode, hvor kontraherende part kan gøre brug af deres ret til at trække sig tilbage
 5. Ret til tilbagekaldelse: Muligheden for, at den kontraherende part forlod fjernaftalen inden for refleksionsperioden;
 6. Dag: Kalender dag;
 7. Transaktionsvarighed: En fjern aftale om tilbagevendende levering af produkter og / eller tjenester, for hvilke leveringsforpligtelsen og / eller forsyningsforpligtelsen er spredt over tid.
 8. Holdbar databærer: Ethvert middel, der gør det muligt for kontraherende part eller købmand at gemme personlige oplysninger på en måde, der gør det muligt at få adgang til en uændret version af disse oplysninger til enhver tid i fremtiden.

Artikel 2 - Købmandens identitet

YourSurprise.com BV: Opererer under navnene: YourSurprise.com
(Klik her for mere information om den juridiske formular "BV")

Fysisk adresse:
Gouwepoort 3
4301RZ Zierikzee
Holland

Telefonnummer: +44 (0) 2033180348
Arbejdstid:
Mandag til fredag, kl. 7:30 til 16:30
Email adresse:

Handelskammernummer: 22057264 (Klik her for mere information om dette handelskammernummer)
Moms-identifikationsnummer: NL.820845437B01b

Bank detaljer:
Rabobank
YourSurprise.com
BIC kode: RABONL2U
IBAN Nr .: NL47RABO0332187349

Artikel 3 - Anvendelighed

Vær opmærksom på: Produkter fra YourSurprise.com er personlige og kan derfor ikke returneres.
 1. Disse vilkår gælder for grossisterne hele beholdningen og til hver fjerntliggende aftale indgået mellem købmanden og den kontraherende part.
 2. Forud for indgåelsen af ​​en fjernaftale vil teksten i dette dokument blive stillet til rådighed for kontraherende part. Såfremt dette ikke er rimeligt muligt, vil aftalen om indgåelse af fjernaftalen blive meddelt kontrahenten, og hvis kontrahenten ønsker at få en kopi, kan man sende den som hurtigt som muligt uden omkostninger.
 3. I tilfælde af at dette ikke er rimeligt muligt, vil aftalen om indgåelse af fjernaftalen blive meddelt kontraherende parten, og hvis kontrahenten ønsker at få en kopi, kan man sendes så hurtigt som muligt uden omkostninger. Hvis fjernkontrakten indgås elektronisk, er det i afvigelse fra ovenstående underpunkt forud for indgåelsen af ​​fjernkontrakten teksten af ​​disse vilkår og betingelser stillet elektronisk til rådighed for kontraherende part på en sådan måde, at den kontraherende part kan simpelthen gemme oplysningerne på en holdbar databærer. I tilfælde af at dette ikke er rimeligt muligt, vil aftalen om indgåelse af fjernaftalen blive meddelt den kontraherende part, og hvis kontrahenten ønsker at få en elektronisk kopi, kan man sendes så hurtigt som muligt uden omkostninger.
 4. Bør specifikke produkt- og / eller servicevilkår anvendes udover disse vilkår og betingelser, forbliver anden og tredje underartikum gældende, og i tilfælde af at visse vilkår er modstridende, kan kontrahenten henvise til de gældende betingelser, der er mest gunstigt for den kontraherende part.
 5. Hvis der leveres en defekt god, skal den kontraherende part komme i kontakt med YourSurprise.com via telefon (+44 (0) 2033180348), email (info@yoursurprise.dk) eller chat.

Artikel 4 - Produkter
 1. Når et produkt har begrænset gyldighed eller betingelser der er forbundet med det, er dette udtrykkeligt angivet i produktbeskrivelsen.
 2. Produkter og / eller tjenester ledsages af en fuldstændig og præcis beskrivelse af varen, der tilbydes. Beskrivelsen er detaljeret nok til at gøre det muligt for den kontraherende part at evaluere produktet tilstrækkeligt. Hvis sælgeren gør brug af billeder, vil disse være en pålidelig repræsentation af det produkt og / eller den service, der tilbydes. Tilsyneladende fejl eller fejl i de tilbudte varer binder ikke sælgeren juridisk.
 3. Hver varebeskrivelse indeholder tilstrækkelige oplysninger, som det er klart for kontrahenten, hvilke rettigheder og forpligtelser der er forbundet med accept af den pågældende vare og / eller tjenesteydelse. Disse omfatter:
  • Prisen inklusive skatter
  • Eventuelle tilknyttede fragtomkostninger;
  • Den måde, hvorpå aftalen skal indgås og de foranstaltninger, der er nødvendige for at gøre det
  • Anvendelsen af ​​enhver ret til tilbagekaldelse
  • Betalingsmetode, forsendelse eller gennemførelse af aftalen
  • Den periode, hvor accept af tilbuddet, herunder prisen, forbliver gyldigt.
  • Satserne for fjernkommunikation bør beregnes ved anvendelse af fjernkommunikationsteknologi på basis af andre metoder end en basissats;
  • Hvordan den kontraherende part kan få adgang til en aftale, skal aftalen arkiveres efter dens indgåelse
  • Hvordan den kontraherende part kan få adgang til oplysninger om indgåelse af en aftale om handlinger, som ikke er ønskelige for kontrahenten, og hvordan kontrahenten kan opsige denne aftale, inden den indgås
  • Alle andre sprog end engelsk, hvor der kan indgås en aftale
  • Den adfærdskodeks, der binder handleren og den måde, hvorpå denne adfærdskodeks kan få adgang til elektronisk af kontrahenten og
  • Mindst varigheden af ​​fjernaftalen bør aftalen indebære løbende eller periodisk levering af produkter og / eller tjenester.

Artikel 5 - Aftalen
 1. Aftalen, der er betinget af det, der er angivet i underafsnit 5.4, træder i kraft på det tidspunkt, hvor kontrahenten accepterer den pågældende vare og / eller tjenesteydelse og opfylder de tilknyttede betingelser.
 2. Hvis kontrahenten har accepteret en aftale elektronisk, bekræfter købmanden straks modtagelsen af ​​accept elektronisk. Indtil modtagelsen af ​​accept er blevet bekræftet, kan den kontraherende part opløse aftalen.
 3. Hvis aftalen indgås elektronisk, vil sælgeren tage de nødvendige teknologiske og organisatoriske skridt for at beskytte dataoverførslen og sikre, at dette sker i et sikkert webmiljø. Hvis kontrahenten vælger en elektronisk betalingsmetode, vil sælgeren også træffe passende sikkerhedsforanstaltninger.
 4. Købmanden kan inden for lovmæssige grænser indsamle oplysninger om kontraherende parts evne til at opfylde betalingsforpligtelser samt andre forhold og faktorer, der påhviler ansvaret for indgåelse af en ekstern aftale. Hvis købmanden ud fra disse oplysninger har grund til ikke at indgå en aftale, er købmanden juridisk motiveret til at nægte en ordre eller anmodning eller at vedhæfte særlige betingelser for opfyldelse af en ordre eller anmodning.
 5. Købmanden vil sammen med en vare og / eller tjenesteydelse give kontrahenten følgende oplysninger enten skriftligt eller på en sådan måde, at den kontraherende part nemt kan gemme oplysningerne på en varig databærer:
  • Den fysiske adresse på forhandlerens sted, hvor den kontraherende part kan indgive klager
  • Vilkårene for, hvornår den kontraherende part kan gøre brug af deres ret til at trække sig tilbage, samt en klar angivelse af, hvornår tilbagekaldelsesretten ikke finder anvendelse
  • Oplysninger om eksisterende service og garantier, når et køb er foretaget;
  • De oplysninger, der henvises til i artikel 4.3 i disse vilkår og betingelser, medmindre sælgeren har leveret disse oplysninger til kontraherende part inden aftalens indgåelse
  • Kravene til ophævelse af aftalen bør aftalens varighed være længere end et år eller i en ubestemt periode.
 6. Hvis købmanden har aftalt at gentage levering af produkter og / eller tjenesteydelser, gælder betingelsen i den foregående underartikel kun for første instans.

Artikel 6 - Ret til tilbagekaldelse ved levering af produkter
 1. Ved køb af noget produkt har kontrahenten mulighed for at ophæve aftalen uden forklaring i en periode på 14 dage. Denne periode begynder den dag, produktet modtages af den kontraherende part eller på deres vegne.
 2. I løbet af denne periode behandler den kontraherende part forsigtigt produktet og emballagen. Den kontraherende part vil kun pakke eller bruge et produkt i det omfang det er muligt at vurdere, om de ønsker at beholde produktet eller ikke. Hvis den kontraherende part beslutter at gøre brug af deres ret til at trække sig tilbage, vil de returnere produktet og alle tilhørende attributter, hvis det er rimeligt muligt i deres oprindelige tilstand og emballage til købmanden i overensstemmelse med de rimelige og klare instruktioner fra sælgeren.
 3. Vær opmærksom på: Produkter fra YourSurprise.com er skræddersyet til bestilling og kan derfor ikke returneres. Hvis en ordre ikke er korrekt produceret, så håndterer vi problemet via vores helpdesk.

Artikel 7 - Ejendomsret
 1. Klienten skal fuldstændigt og ubetinget respektere alle intellektuelle og industrielle ejendomsrettigheder i forbindelse med produkter, der leveres af YourSurprise.com.
 2. YourSurprise.com garanterer ikke, at de varer, der leveres til kunden, ikke krænker nogen intellektuelle og / eller industrielle ejendomsrettigheder hos tredjemand og accepterer ikke ansvar for eventuelle krav indgivet af tredjeparter på grundlag af antagelsen om, at et produkt, der leveres af YourSurprise.com overtræder rettigheder, som tredjeparter har.

Artikel 8 - Undtagelsesret
 1. Hvis kontrahenten ikke har ret til at trække sig tilbage, kan det kun ske, at købmanden kun foretager købmanden, hvis sælgeren indikerer det i god tid inden aftalens indgåelse.
 2. Undtagelser til fortrydelsesret gælder udelukkende for produkter:
  • Som er fremstillet af købmanden til specifikationer, der er aftalt med kontraherende part;
  • Det er klart af personlig karakter;
  • Som på grund af deres natur ikke kan returneres
  • Hvilken alder eller ødelægge hurtigt;
  • Til hvilken prisen er knyttet til forskydninger på det finansielle marked, hvor sælgeren ikke har nogen kontrol
  • Herunder enkelt aviser og blade;
  • Herunder lyd- og videooptagelser og computersoftware, hvis forsegling er blevet brudt af kontrahenten.
 3. Undtagelser til fortrydelsesret gælder udelukkende for ydelser:
  • Hvad angår logi, transport, restauranter eller fritidsaktiviteter, der skal udføres på en bestemt dato eller i en bestemt periode
  • Hvor tjeneste ydes forud for refleksionsperioden, med den kontraherende parts udtrykkelige samtykke.
  • Hvad angår spil og lotterier.

Artikel 9 - Priser
 1. I løbet af den prisprisperiode, der er citeret under produkter, vil priserne på de tilbudte varer og / eller tjenester ikke blive forhøjet, undtagen som følge af ændringer i momssatser.
 2. I afvigelse fra den foregående underartikel kan købmanden tilbyde produkter og / eller ydelser med variable priser, hvis de er knyttet til forskydninger på det finansielle marked, hvor sælgeren ikke har nogen kontrol. Forbindelsen til forskydninger på markedet og det faktum, at eventuelle noteringer kun er vejledende priser, vil blive udtrykkeligt angivet.
 3. Prisforhøjelser gennemført inden for tre måneder efter indgåelsen af ​​en aftale er kun gyldige, hvis de følger som følge af lovbestemmelser eller betingelser.
 4. Prisforhøjelser gennemført tre måneder efter indgåelsen af ​​en aftale er kun gyldige, hvis sælgeren udtrykkeligt har angivet forhøjelsen og:
  • Det følger som følge af lovbestemmelser eller betingelser eller
  • Kontrahenten er bemyndiget til at ophæve aftalen, inden prisforhøjelsen træder i kraft.
 5. Priserne for produkter og / eller tjenester inkluderer moms og er nævnt i pund sterling (GBP).

Artikel 10 - Overensstemmelse og garanti
 1. Købmanden garanterer, at produkter og / eller tjenesteydelser opfylder betingelserne i aftalen, specifikationerne i produktbeskrivelsen, rimelige forventninger om pålidelighed og / eller funktionalitet samt alle juridiske betingelser og / eller regulatoriske krav, som regeringen fremsætter i kraft ved Datoen for aftalens indgåelse.
 2. En garanti, der udbydes af købmanden, producenten eller importøren, mindsker ikke kontrahentens rettigheder og forpligtelser over for sælgeren, hvis sælgeren mangler at opfylde forpligtelser baseret på loven og / eller vilkårene i fjernaftalen.

Articolo 11 - Esecuzione e Spedizione
 1. Købmanden skal tage den største omhu ved modtagelse og udførelse af produktordrer og ved vurdering af anmodninger om levering af tjenesteydelser.
 2. Leveringsstedet er den adresse, som kontraherende part har meddelt sælgeren.
 3. Under hensyntagen til det, der er anført i artikel 4 i disse vilkår, skal købmanden udføre accepterede ordrer inden for en professionel tidsramme, der ikke overstiger 30 dage, medmindre der er aftalt en længere leveringsperiode. Hvis YourSurprise.com har citeret en bestemt leveringsperiode, forstås det at være en indikation. Hvis forsendelsen er forsinket, eller en ordre ikke er fyldt eller ufuldstændigt, vil den kontraherende part blive informeret om status inden for en frist på en måned efter ordrenes placering. I så fald har kontraherende part ret til at ophæve aftalen uden omkostninger samt kræve erstatning.
 4. I tilfælde af opløsning i henhold til den foregående underartikel vil det beløb, som den kontraherende part betaler til købmanden, blive refunderet hurtigst muligt inden for en frist på 30 dage efter opløsningen.
 5. Skulle levering af et bestilt produkt vise sig umuligt, vil købmanden gøre en indsats for at levere en lignende vare som en erstatning. Ved levering senest sælger sælgeren klart og grundigt, at en erstatningartikel er blevet leveret. Undtagelser til fortrydelsesret gælder ikke for udskiftningsartikler. Retur fragt omkostninger skal dækkes af købmanden.
 6. Risici forbundet med skade og / eller tab af et produkt hviler hos sælgeren frem til leveringstidspunktet til kontraherende part, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.
 7. YourSurprise.com kan ikke holdes ansvarlig for udskrivning af fejl på sine produkter som følge af ukorrekte oplysninger fra kontraherende part. Det samme gælder alle andre oplysninger fra kontraherende part, herunder adresser og leveringsoplysninger mv.

Artikel 12 - Transaktionsvarighed
 1. Den kontraherende part kan til enhver tid opsige en aftale, der er indgået for en ubestemt tid, under hensyntagen til de aftalte betingelser for opløsning og en opsigelsesperiode på maksimalt en måned.
 2. En aftale, der er indgået for en bestemt periode, kan have en varighed på højst to år. Hvis aftalen indeholder vilkår, der skal forlænges eksternt, medmindre andet er angivet af kontrahenten, forlænges aftalen for en ubestemt periode, og opsigelsesperioden vil ikke overstige en måned efter udvidelsen af ​​aftalen.

Artikel 13 - Betaling
 1. For så vidt der ikke længere er aftalt betalingsperiode, skal beløb, der afholdes af kontrahenten, betales inden for en periode på 14 dage efter levering af et produkt eller i tilfælde af en aftale om tjenesteydelser inden for en periode på 14 dage efter tjenesteydelsen blevet leveret.
 2. Såfremt den kontraherende part ikke betaler inden for den aftalte frist, hæves det skyldige beløb med yderligere 2,50 kr. Administrationsomkostninger hver gang.
 3. I tilfælde af manglende betaling af kontrahenten har købmanden inden for lovmæssige grænser ret til at kræve hermed forbundne indsamlingsomkostninger inden for grund, så længe disse meddeles kontrahenten forud for indsamlingen.
 4. Aftalevilkårene må ikke fastsætte en forudbetaling på over 50% ved salg af produkter til kontraherende parter. Når forudbetaling er fastsat, har kontrahenten ingen rettigheder med hensyn til udførelsen af ​​den pågældende ordre eller tjeneste (r) før forudbetaling er afsluttet.
 5. Kontrahenten er forpligtet til straks at indberette urigtige betalingsoplysninger til købmanden.

Artikel 14 - Garanti
 1. Købmanden har en tilstrækkelig tilgængelig procedure for klager på plads og håndterer klager i henhold til denne procedure.
 2. Klager vedrørende fuldbyrdelse af en aftale skal fremsendes til sælgeren ledsaget af en fuldstændig og klar beskrivelse inden for en rimelig frist efter, at kontraherende part har identificeret mangler.
 3. Købmanden vil reagere på indsendte klager inden for 14 dage efter, at klagen er modtaget. Hvis en klage indebærer en forventet svarstid på mere end 14 dage, så vil sælgeren inden 14 dage bekræfte kvittering for klagen og give kontrahenten en angivelse af forventet svarstid.
 4. Hvis klagen ikke kan løses gennem gensidig diskussion, vil den deraf følgende tvist blive behandlet i overensstemmelse med tvistproceduren.

Artikel 15 - Tvister
 1. Kun nederlandsk lov gælder for aftaler indgået mellem købmanden og den kontraherende part, og som er omfattet af disse vilkår og betingelser.
 2. Retten i forretningsstedet for YourSurprise.com er kun autoriseret til at løse tvister, medmindre distriktsretten også er godkendt. Ikke desto mindre beholder YourSurprise.com ret til at præsentere en tvist for den autoriserede domstol i henhold til loven.
 3. En tvist behandles kun, hvis den kontraherende part inden for en rimelig frist indsender den oprindelige klage til sælgeren.
 4. Bekymrede parter vil først appellere til retten, efter at de har udtømt alle bestræbelser på at bilægge en tvist i gensidig diskussion.
 5. En tvist skal fremlægges for retten skriftligt senest tre måneder efter, at tvisten er opstået.
 6. Online tvistbilæggelse: http://ec.europa.eu/odr/

Artikel 16 - Den kontraherende parts ansvar
 1. Den kontraherende part accepterer ikke at have trykt materiale på produkter og / eller emballage, der kan fortolkes som racistisk, seksuelt eller på anden måde diskriminerende og derfor i strid med love og / eller moralstandarder. Det er umuligt for YourSurprise.com at kontrollere, at YourSurprise.com-produkterne overholder denne betingelse.
 2. Kontrahenten er ansvarlig for grundigt at kontrollere de oplysninger, der leveres til Yoursurprise.com for korrekt og fuldstændig. YourSurprise.com kan på ingen måde holdes ansvarlig for at kontrollere disse oplysninger for korrekt eller fuldstændig.
 3. Den kontraherende part vil fritage YourSurprise.com for alle omkostninger og skader, der skyldes, at den kontraherende part handlede i strid med betingelserne i afsnit 16.1 og 16.2.

Artikel 17 - Intellektuel ejendomsret og ophavsret
 1. Uden at det berører bestemmelserne, der er angivet andetsteds i disse vilkår, beholder YourSurprise.com de rettigheder og tilladelser, som den har ret til på grundlag af ophavsretlige love.
 2. Ethvert medie, der er oprettet af YourSurprise.com inden for rammerne af en aftale, herunder, men ikke begrænset til, design, skitser, tegninger, film, software, tekst, lydoptagelser, elektroniske filer, andre materialer og Surprise-produkter forbliver ejendom YourSurprise.com , uanset om disse er blevet overdraget til den kontraherende part eller en anden tredjepart, medmindre andet er aftalt.
 3. Eventuelle medier, der leveres af YourSurprise.com, herunder men ikke begrænset til design, skitser, tegninger, film, software, tekst, lydoptagelser, (elektroniske) filer, andre materialer og Surprise-produkter, må udelukkende anvendes af kontraherende part og må ikke gengives, offentliggøres eller ellers deles med tredjeparter uden udtrykkeligt samtykke fra YourSurprise.com, medmindre arten af ​​medierne forudsætter andet.
 4. YourSurprise.com forbeholder sig ret til at anvende alle oplysninger, der er opnået gennem udførelse af arbejdsordrer til andre formål, for så vidt som fortrolige oplysninger ikke deles med tredjepart.
 5. Alt på hjemmesiden er den eksklusive ejendom af YourSurprise.com og må ikke gengives eller offentliggøres på nogen måde uden udtrykkelig skriftligt samtykke fra YourSurprise.com.

Artikel 18 - Tillæg eller modstridende betingelser

Supplerende betingelser, der strider mod disse vilkår og betingelser, må ikke være ufordelagtige for den kontraherende part og skal registreres skriftligt på en sådan måde, at kontraherende parten nemt kan gemme oplysningerne til en varig databærer.
Fortrolighedserklæring

Hvilke oplysninger indsamler vi om dig?

Når du bestiller på YourSurprise-webstedet, beder vi dig om dine personlige oplysninger. Vi kræver disse oplysninger til at levere dine gaver til den rigtige adresse og for at kunne kontakte dig, hvis vi har et spørgsmål om din ordre. Vi indsamler kun dine oplysninger til eget brug og vil aldrig sælge oplysningerne til tredjeparter til kommercielle formål.

 • Navn. Vi kan gerne henvende dig til navn. Dette gør vores interaktion med dig mere personlig.
 • Adresseoplysninger. For at kunne levere dine gaver hurtigst muligt, kræver vi dine adresseoplysninger. Naturligvis vil dine adresseoplysninger blive delt med leveringstjenesten, så de ved, hvor de skal levere pakken.
 • Email adresse. Vi bruger din e-mail-adresse for at holde dig opdateret om din ordrestatus. Når din ordre er blevet leveret, vil vi så spørge dig om du er tilfreds med gaven og sende dig personlige tilbud, f.eks. På din fødselsdag eller et års kundedag.
 • Fødselsdato. Vi bruger din fødselsdato til at lykønske dig og sende dig en dejlig gave på din fødselsdag. Det hjælper os også med at forstå, hvem vores kunder er. Absolut ikke obligatorisk, men praktisk for os at vide.
 • IP-adresse. Når du surfer på internettet, kan din computer genkendes af din IP-adresse, ligesom nummerpladen på din bil. Når du bestiller på vores hjemmeside gemmer vi din IP-adresse, så vi kan genkende dig, når du vender tilbage.
 • Betalingsoplysninger. Når du er klar til at betale for din ordre, vil vi omdirigere dig til et sikkert betalingsmiljø. For at behandle betalinger bruger vi Adyen services. Adyen sikrer forbindelserne til alle vores betalingsudbydere. Dine bankoplysninger vil forblive hvor de tilhører; hos din bank eller kreditkort virksomhed. Vi gemmer ikke dine bankoplysninger. Vi modtager kun en besked om, hvorvidt betalingen var vellykket.

Billeder

Næsten alle vores gaver kan tilpasses ved at tilføje et eller flere billeder. Vi behandler dine billeder som personlige oplysninger. Det betyder, at vi kun bruger dem til at oprette din gave og aldrig dele dem med andre parter. For at lære vores kunders interesser bedre at kende, bruger vi smart computersoftware til at analysere indholdet af dine fotos. Oplysningerne fra denne er gemt anonymt. Vi gemmer dine fotos i maksimalt 24 måneder, efter du har bestilt din bestilling. Hvis du foretrækker os ikke at gemme dine fotos, bedes du kontakte vores kundeservice.

Kundeadfærd

Personalisering er nøglen til vores virksomhed. Gaverne vi skaber er unikke og lavet specielt til dig. Det samme gælder for vores hjemmeside og de e-mails, vi sender dig. Vi mener, at det er vigtigt at give dig det rigtige 'gaveråd' på alle mulige måder. Vi vil også fortsætte med at forbedre os selv og vores gaver. For at kunne gøre dette indsamler vi såkaldt kundeadfærd. Dette kan være de sider eller gaver, du ser, de links du klikker på, og de gaver du tilføjer til din indkøbskurv (og måske ikke bestil efter alt). Hvis du foretrækker os ikke at gemme disse oplysninger, skal du logge ind med MySurprise og bare slukke for det.

Hvor gemmer vi dine data?

Dine personlige oplysninger gemmes i en sikker database på vores hosting service i Holland. Vores hosting service har alle de rigtige certificeringer, der garanterer sikker opbevaring af dine oplysninger. Så der er ikke noget at bekymre sig om. I nogle tilfælde deler vi dine personlige oplysninger med partnere. Dette er altid udelukkende til støtte for vores egne tjenester. Vi arbejder kun med virksomheder, der overholder europæisk lov om beskyttelse af personlige oplysninger, uanset om de er hjemmehørende i Europa eller ej.

Hvad gør vi med dine oplysninger?

 • Lav din gave. Vi håndterer dit design og dine personlige billeder nøje, mens du laver din gave. Din gave vil kun blive set af de mennesker, der skaber den. Alle resterende udskrifter vil blive ødelagt. Nogle af vores gaver er lavet af partnere, der følger de samme regler.
 • Afsendelse af din gave. For at levere dine gaver så hurtigt som muligt deler vi dine adresseoplysninger med vores leveringstjenester og nærtstående parter. Vi vil ofte medtage dit telefonnummer for at sikre, at forsendelsesagenten kan kontakte dig, hvis du ikke er hjemme, eller hvis forsendelsen er forsinket.
 • Hvis du har et spørgsmål, vil vi gerne være til tjeneste. For at give dig den bedste og hurtigste service via telefon, email eller chat, bruger vi fremragende kundeserviceværktøjer. Disse værktøjer gemmer dine kontaktoplysninger og indholdet af alle vores samtaler. På den måde ved vi præcis, hvad vi diskuterede med dig, da du sidst kontaktede os.
 • Vi holder dig opdateret. Når du bestiller en gave fra os, spørger vi dig, om vi kan sende dig et nyhedsbrev til enhver tid og da. Hvis du ikke længere ønsker at modtage disse nyhedsbreve, kan du afmelde dig i MySurprise eller via afmeldingslinket i emailen.
 • Bedre hver dag. Et af vores vigtigste motto er: 'overstige forventningerne'. For at gøre det bruger vi dine oplysninger, såsom din adfærd på vores hjemmeside. Vi vil også spørge dig, hvad du synes om os, lige efter at du har lagt din ordre på taksiden eller ved hjælp af en undersøgelse, efter at du har kontaktet vores kundeservice. Normalt gør vi det selv, men nogle gange arbejder vi sammen med partnere for at sikre, at din feedback bliver indsamlet objektivt.
 • Vi tilbyder personlig 'gave råd'. Vi elsker at hjælpe dig med at finde den rigtige gave. For at kunne forstå hvilke gaver der passer til dig, bruger vi dine oplysninger, f.eks. Din alder og de gaver, du har set før (medmindre du har angivet dit ønske om, at vi ikke gør det selvfølgelig). Med denne information kan vi tilbyde dig personlig rådgivning, selvom e-mails, tilbud på vores hjemmeside og nyttige annoncer på f.eks. Facebook og Google.

småkager

Cookies er bits af information, som gemmes på computeren af ​​internetbrowseren. YourSurprise.com bruger cookies til at genkende almindelige brugere under efterfølgende besøg på webstedet. Cookies giver os mulighed for at indsamle oplysninger om brug af vores tjenester og dermed forbedre og skræddersy vores tjenester til vores besøgendes ønsker. Vores cookies giver primært oplysninger om personlig identifikation. Det er muligt at programmere browseren til at deaktivere cookies, mens du handler hos YourSurprise.co.uk.

Skulle der være spørgsmål vedrørende disse vilkår og betingelser eller DinSurprise.com fortrolighedserklæring, så kontakt os venligst. Vores kundeservice kan hjælpe med at informere dig om spørgsmål vedrørende personlige oplysninger eller hvordan du opdaterer personlige oplysninger.
Tilbage
Kan jeg hjælpe dig?
1 med